Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán

Nền tảng Tabay Investment System là gì?

Tabay Investment System đã có kinh nghiệm nhiều năm trên các thị trường tài chính, kết hợp công nghệ phân tích dữ liệu thuật toán, định lượng mạnh mẽ với nhiều triết lý chiêm tinh học cổ xưa. Chúng tôi có thể đáp ứng như cầu đầu tư Ngắn, Trung, Dài hạn theo mọi khẩu vị nhà đầu tư, nhà giao dịch.

Quy trình nghiên cứu phân tích cơ hội đầu tư, giao dịch.

+ Bước 1: Nghiên cứu, dự báo, lập kế hoạch chu kỳ ngành kinh tế: Chúng tôi sử dụng triết lý chiêm tinh học cổ xưa, kết hợp phân tích dữ liệu các chỉ báo kinh tế để xác định những ngành kinh tế sắp tới vào chu kỳ tăng trưởng mạnh. Hiện tại chúng tôi đã lên kế hoạch, thống kê tới 2040. Việc thống kê, xác định chu kỳ ngành kinh tế được thực hiện từng năm, các cơ hội đầu tư năm sau sẽ được chuẩn bị từ nửa cuối năm trước đó. 

+ Bước 2: Xác định xu hướng thị trường chung từng thời điểm trước khi chọn lựa các cơ hội đầu tư. Bước này hệ thống sẽ xem xét diễn biến vận động chỉ số thị trường chung trên đa khung thời gian Ngắn, Trung, Dài hạn.

+ Bước 3: Trên cơ sở phân tích xu hướng, chu kỳ vận động thị trường chung, tiếp theo sẽ cụ thể hóa cơ hội đầu tư theo từng thời điểm có tín báo chân sóng. Khi các cổ phiếu có tín hiệu chân sóng chúng tôi sẽ đánh giá thêm một số khía cạnh xu hướng, khung thời gian lớn hơn, sự tiếp giáp hỗ trợ, kháng cự trước khi đưa ra khuyến nghị đầu tư.

 

Dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán
Dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán

Khách hàng của chúng tôi hưởng lợi từ các thông tin thị trường và các chiến lược được cập nhật kịp thời theo sự thay đổi của xu hướng và nhu cầu thị trường. Đội ngũ chuyên gia Tabay Investment System chúng tôi cung cấp dịch vụ cho tài sản riêng lẻ và các danh mục đầu tư quốc gia. Chúng tôi có thể hỗ trợ các nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hiện giao dịch mua/ bán. Chúng tôi phân bổ nguồn lực phù hợp với từng giao dịch nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Thông qua nền tảng quản trị trong nước, chúng tôi đề cử nhân viên phụ trách khu vực tương ứng, hỗ trợ khách hàng tận dụng tối đa các nguồn lực của Tabay Investment System

Chúng tôi làm việc với các nhà đầu tư, công ty, các ngân hàng, và những cá nhân/ tổ chức có nhu cầu tối đa hóa tiềm lực tài chính.

Chúng tôi có thể giúp đỡ khách hàng như thế nào?

Tư vấn thị trường

Các chuyên viên tư vấn đầu tư của Tabay Investment System chúng tôi sẽ phân tích thị trường đầu tư nhằm giúp cho khách hàng có thể nắm được chu kỳ kinh doanh trong quá khứ, xu hướng hiện tại và dự đoán lợi nhuận trong tương lai. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn độc lập, đề xuất thời gian đầu tư và loại tài sản đầu tư hiệu quả.

Chiến lược đầu tư

Bằng các tư vấn về các tài sản cá nhân và các danh mục đầu tư, chúng tôi hỗ trợ nhà đầu tư thiết lập chiến lược đầu tư hiệu quả.

Môi giới

Mạng lưới thị trường vốn toàn quốc cho phép Tabay Investment System chúng tôi cung cấp dịch vụ môi giới hiệu quả. Chúng tôi là đảm bảo tư vấn cho khách hàng của chúng tôi những giao dịch và quyết định đầu tư thông thái.

Translate »