CÀI ĐẶT TABAY ROBOT

Để sử dụng Tabay Robot X3.4 Pro quý vị cần một tài khoản TradingView miễn phí. Sau đó gửi cho chúng tôi username TradingView để được cấp quyền truy cập.

Bước 1:

Khi tài khoản Tradingview của bạn đã được mở. Bạn cần cung cấp username cho chúng tôi để được cấp quyền truy cập Tabay Robot.

Signup for TradingView

Bước 2:

Sau khi có tài khoản TradingView. Bạn đã thanh toán các gói dịch vụ Tabay Robot và điền username TradingView vào form. Bạn hãy tiếp tục đi tới biểu đồ.

Bước 3:

Bạn tiếp tục chọn mục: Các chỉ báo

Bước 4:

Bạn tiếp tục chọn:Kịch bản chỉ dành cho người được mời. Khi đó bạn có thể click vào Tabay Robot và bắt đầu sử dụng

Cài đặt cảnh báo Mua, Bán tự động

Bạn hãy click vào biểu tượng đồng hồ báo thức, sau đó chọn điều kiện Tabay Robot. Tiếp theo cài đặt âm thanh, thời gian và các thiết bị nhận cảnh báo.

Cài đặt Tabay Robot để có tín hiệu sớm hơn

Quý vị có thể cài đặt thông số tính toán Tabay Robot nhỏ hơn 16 để có tín hiệu sớm hơn. Tuy nhiên việc này sẽ xuất hiện nhiều tín hiệu hơn thông số mặc định. Hoặc ít tín hiệu hơn nếu thông số lớn hơn 16, ví dụ: 26, 36, 50, …