Tại sao nên sử dụng Copy Trading?

Copy Trading có thể mang lại lợi ích cho người mới bắt đầu và người không có nhiều thời gian để cam kết vào việc giao dịch. Tuy nhiên, cũng có rủi ro liên quan đến việc sao chép các nhà giao dịch khác và quan trọng là bạn phải hiểu rõ về người bạn đang sao chép và chiến lược của họ trước khi quyết định sao chép các giao dịch của họ.